naam betekenis

Ubele Schitterende wolf, Schitterend door zijn erfgrond
Udo Erfgoed
Ulf Duitse naam, afgeleid van Wolfgang, met de gang van een wolf
Uli Machtig door zijn erfgrond
Ulla Beer
Ulrich Machtig door zijn erfgrond
Ulrike rijk vanwege zijn erfgoed.
Umberto Schitterend door zijn verstand
Ursula Beer
Utopia Goddelijke, bovennatuurlijke, nergensland