betekenis namen

Tabitha Gazelle
Taco Koosvorm van een naam met het Germaanse "Diet" (volk)
Tahnee Goudbruin
Talitha Meisje
Tamana verlangen
Tamar Palmboom, dadelpalm
Tamara Palmboom, dadelpalm
Tammy Palmboom, dadelpalm
Tanja Mogelijk verband met Tata (Vadertje) of afgeleid van Tatius wat mogelijk is afgeleid van het Latijnse Tacere (zwijgen)
Tanneke Geest/gedachte
Tanny Geest/gedachte
Tatjana Mogelijk verband met Tata (Vadertje) of afgeleid van Tatius wat mogelijk is afgeleid van het Latijnse Tacere (zwijgen)
Tatum vrolijke brenger van vreugde
Ted Geschenk van God, Beschermer/bewaker van het erfgoed
Teddy Geschenk van God, Beschermer/bewaker van het erfgoed
Terry Machtig onder het volk, Warmte/zomer, De jaagster
Tess Warmte/zomer, De jaagster
Tessa Warmte/zomer, De jaagster
Tessel Verkorte vorm van Tesselschade met als betekenis Schade bij Texel
Tessie Warmte/zomer, De jaagster
Teun De onschatbare
Teuni De onschatbare
Teunie De onschatbare
Teuntje De onschatbare
Thalissa De levenskrachtige
Thea Geschenk van God
Thelma Godsbescherming, De gehelmde krijger
Theo Geschenk van God
Thera Warmte/zomer, De Jaagster
Therese Warmte/zomer, De Jaagster
Theron Jager
Thierry Machtig onder het volk
Thieu Geschenk van de Heer
Thijmen Man van het volk
Thijn De kleine krijgshaftige
Thijs Geschenk van de Heer
Thimo Ter ere van God
Thom De tweeling(broeder)
Thomas De tweeling(broeder)
Thorben Scandinavische naam met als eerste stam Thor (dondergod) en als tweede stam Bj?rn (beer)
Thyrvi Strijd(st)er van Thor (dondergod)
Thyrza Lieflijkheid/bekoorlijkheid
Tia Tante, koosvorm van namen als Letitia (weligheid, schoonheid, vrolijkheid), Lucretia (winst, voordeel, profijt) of Titus (wilde duif)
Tiara Gekroond
Tiemen Man van het volk
Ties Geschenk van de Heer
Tijl germaanse naam man van het volk
Tijmen Man van het volk
Tijmon de sterkste
Tijn De kleine krijgshaftige
Tijs Geschenk van de Heer
Tilde Machtige strijdster
Tillie Machtige strijdster
Tim Ter ere van God
Timmi Ter ere van God
Timmo Ter ere van God
Timo Ter ere van God
Timon Eer
Timothy Ter ere van God
Tina Rein/zuiver, Gezalfde, De kleine krijgshaftige
Tine Rein/zuiver, Gezalfde, De kleine krijgshaftige
Tineke Rein/zuiver, Gezalfde, De kleine krijgshaftige
Tinka Rein/zuiver
Tino De kleine krijgshaftige, Krachtig/sterk/gezond
Tiny Rein/zuiver
Tippi Klein meisje
Titia Weligheid/schoonheid/vrolijkheid, Volk
Tjarda Beschermer van het volk
Tjebbe Verkorting van Germaanse namen met Diet (volk) waarvan de tweede stam begon met "b" b.v. "Behrt" (glanzend, schitterend, stralend)
Tjeerd Beschermer van het volk
Tjerk Machtig onder het volk
Tjeu Geschenk van de Heer
Tjitske Volk
Tobias God is goed
Toine De onschatbare
Toiny De onschatbare
Tom De tweeling(broeder)
Tomas De tweeling(broeder)
Tommie De tweeling(broeder)
Tommy De tweeling(broeder)
Ton De onschatbare
Tonny De onschatbare
Tony De onschatbare
Toon De onschatbare
Toos De onschatbare, Rein/zuiver
Tresi Zomer/warmte, De jaagster
Trijn Rein/zuiver
Trijntje Rein/zuiver
Tristan Wapengekletter, Triest/droevig
Tristram Bedroefd
Trix Zij die geluk brengt, Gezegend
Trudy De krachtige met de speer
Truus Rein/zuiver, De krachtige met de speer
Tuur Beer
Twan De onschatbare
Tweety ?
Tycho Geluk