naam betekenis

Odette Koosvorm van namen met de Germaanse stam "?d" (erfgoed)
Oebele Schitterende wolf, Schitterend door zijn erfgrond
Olaf Erfenis of zoon van de voorvaderen
Olav Erfenis of zoon van de voorvaderen
Olfert Beschermer van het erfgoed
Olga Heilig
Olivier Naam die waarschijnlijk is afgeleid van het Latijnse "Olivarius" (olijfboomplanter). De naam kan ook van Germaanse oorsprong zijn en teruggaan op de naam "Alfhari" (alven of elfenleger), "Wolfheri" (leger van wolven) of "Anleifr" (zoon van de voorvaderen)
Onno De vrijgevige
Ororo swahilie voor zacht en storm
Oscar Germaanse naam uit de stamvormen "Ans" (God) en "G?r" (speer)
Otte De gegoede, rijkbedeelde, gelukkige
Ouwe Oudheid
Owen Naam die mogelijk is afgeleid van het Welshe "Oen" (lam) of het Keltische "Eoghain" (jongeling)